RENK

 

RENK
          Işığın Emilmesi (Absorbeedilmesi)
 
     Cisimlerüzerinedüşenışığınbirkısmıveyatamamıcisim yüzeyinizelliğinegöre emilir.  Dolayısı  ile  yüzey  tarafından  yok  edilen  ışınlar  kırılma  ve  yansıma  özelliği gösteremez.Buradayüzeyintransparanveyaopakolmasıönemlideğildir.Işığıngösterdiği bu davranışdalga teorisiileilişkilidir.
                          ığınyüzeyereyayılması                                                                                                                                                                 IşığınFizikselEtkisi
    Işık,   üzerine   düştüğü   cisimlerin   yüzeyleri   üzerinde   değişimler   yapar.   (İnsan vücudunun bronzlaşma, kâğıtların sararma, kimyasalmaddelerin bozulmasıvb.)
 
                                                        Işık Renkİlkisi
 
    Yağmurlubirhavada ortayaçıkangüneş ışınlarıgökzünde7renktenmeydanagelen(tayfrenkleri) gökkuşağınıoluşturur.
     Gökkuşağı,güneşışınlanınyağmurdamlaklanın arasından geçerkenyansınarak parçalanmandan doğan bir sonuçtur.
            İngiliz fizikçisiIsaacNewtonbudoğalolaydanyola çıkmış,1670yılında güneş ışığını elmasbirprizmadangirerekrenkleriayırmayıbarmışveböyleceyapay olarakbir gökkuşağıeldeetmiştir.Buradaışık,prizmadangeçerkenortam değiştirmektevekırılmaya uğramaktadır. Farklıdalga boylarına sahipışınlarfarklıdeğerlerde kırılırlar.
           Kırmızıen uzun,mor ise en kısa dalga boyuna sahiptir. Bzellikleridoğrultusunda prizmada morışın dahafazla birkırılmaya uğrarve grubun en sonunda yeralır.
          Beyazışık,cam prizmaiçindengeçerken, tayfın“GörünürIşıkBölgesindeki renklerineayrılır.
         Üsttegörünenrenkler,beyazışığıniçindekifarklıdalgaboylarınasahip ışınlardan kaynaklanır.Newtonburenklerinbirleşmesinden tekrarbeyaz rengineldeedilebileceğinide ispatlamıştır.
            Bununiçinbirbeyazyüzeylidaireyi7itparçayabölümlemişveherbölümüayrı ayrıbu renklerle boyamıştır. Daha sonra bu daireyidöndürdüğünde yüzeyinbeyaz göründüğünügözlemlemiştir.Newton,beyaz ışığıngerçekte7 renktenoluştuğunu ispatlamakla RenkBilgisinin temeliniatmışoldu.

         
 Prizmadabeyaşığıntayfrenklerineayrılması                 Görülebilirdalgaboyları

    Renk çemberi dikkatlice incelenince üç ana renk olduğu anlaşılır.
Bu renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİ renklerdir.
Bu ana renkler ikişer ikişer aynı ölçüde karıştırılırsa ara ya da yardımcı renkler
meydana gelir. Bu renkler de TURUNCU, YEŞIL ve MOR renklerdir


.                                                                                                                          

Siyah ve Beyaz
Doğada bulunan bütün renkler ana renklerden yani kırmızı, sarı ve maviden doğar. Siyah ve beyaz ise şu şekilde meydana gelir; Renkler beyaz ışığın prizmadan ayrıştırılmasıyla oluşur. Her renk beyazdan oluştuğundan, "beyaz" renkten sayılmaz, "siyah" ise tüm renkleri soğurur. Yani renksizlik durumudur.
Yani eğer bir cisim güneş ışığında depolamış renkleri, yansıtmayıp yutuyorsa SİYAH, eğer bu depolanmış renklerin tümünü yansıtıyorsa BEYAZ olarak görünür. Bu durumdan da anlayacağımız gibi siyah ve beyaz renk değildirler.
Açık ve Koyu Renkler
Bir renge siyah ya da beyaz eklenirse o rengin tonları elde edilir. Örneğin maviye biraz siyah katılırsa koyu mavi, beyaz katılırsa açık mavi elde edilir.
 

Gri

Gri ise siyah ve beyazın karışımından meydana gelir ve o da renk olarak sayılmaz.
Siyah + Beyaz = Gri

RENKLER NASIL OLUŞUR?
 
TURKUAZ................mavi + yeşil beyaz
MOR........................kırmızı + mavi
YEŞİL......................sarı + mavi
PEMBE....................kırmızı + beyaz
TEN RENGİ...           kahverengi + beyaz çok kırmızı
BORDO...................kırmızı + siyah
TURUNCU...............sarı + kırmızı
YAVRU AĞZI...........sarı + siyah + beyaz
GRİ.........................siyah + beyaz
AÇIK YEŞİL.............turkuaz + siyah
AÇIK YEŞİL............mavi + yeşil + siyah + beyaz
KÜF YEŞİLİ.............mavi + yeşil + az siyah + beyaz
KAHVERENGİ.........sarı + siyah + kırmızı
KAHVERENGİ.........turuncu + siyah
KAHVERENGİ.........turuncu + mor
KAHVERENGİ.........kırmızı + yeşil
TABA-KREMİT.........kırmızı + kahverengi
TABANIN TONU......kahve + kırmızı + sarı
LACİVERT...............kırmızı + çok mavi
ALTIN SARISI..........sarı + kahve
HAKİ YEŞİL.............kahve + yeşil
ZEYTİN YEŞİLİ........mavi açıkyeşil
YAĞ YEŞİLİ.............sarı + az siyah
GÜL KURUSU.........  mor kırmızı
AÇIK BAKIR.............yaldız + kahve + kırmızı
FÜME...................... lila + mor
LİLA...................      mavi + kırmızı + az beyaz
 

 

 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=