8
                                              HASAN TAN İLKÖĞRETİM OKULU 2011–2012  EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI

 GÖRSEL SANATLAR DERSİ 8. SINIFLAR  YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

 

EYLÜL

3

1

                                                    “İlköğretim haftası”

Öğrencilere ilköğretim haftasıyla ilgili açıklamalar yapılır,

Eğitim ve Öğretimin,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği,

Atatürk’ün bu konulara verdiği önem üzerinde durulur. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi verilir.

 

 

 

4

1

-Şiir, öykü, masal,   mitoloji, karikatür gibi çeşitli alanların ürünleri ile ilişki kurarak görsel biçimlendirme çalışmaları yapar.

Etkinlik

Karikatür Çiziyorum

 

Konu

Efsaneden Çizgiye

 

Teknik

Karikatür

 Resim kâğıdı,  Resim kalemi, tarama uçları, Pilot kalem, Çiğini Mürekkep.Silgi, açacak.

Sanatçılara ait örnek karikatürler.

Efsane, şiir, masal, öykü ve mitoloji ve öykü örnekleri araştırılarak derse getirilecek..

1. ‘Karikatür Çiziyoruz”

Ünlü Türk karikatürcülerinin eserlerinden örnekler gösterilir. Dünyanın en önemli Karikatür yarışmalarından “Sedat Simavi Karikatür Yarışması”, Uluslar arası Akşehir Nasrettin Hoca Karikatür Yarışması ile ilgili örnekler gösterilir. Öğrencilerin istedikleri bir konuda karikatür çizmeleri sağlanabilir.

 

 

EKİM

1

1

 

 

2

1

-Görsel çalışmalarında ton derecelendirmeleri ile derinlik etkisi oluşturur.

 

-Sanatsal düzenleme ilkelerinden yararlanarak özgün kompozisyonlar oluşturur.

 

- Çizgilerin kişiye özgü olduğunu kavrar.

 

-Sanatın kendine özgü evrensel bir dili olduğunu kabul eder.

Etkinlik

Aynısından Neler Oldu

Konu

Kuşlar

İnsanlar

Çiçekler

 

Teknik

Üç boyutlu Çalışma (Heykel Form inşaa)

 

İki Boyutlu

Kartonlarla birim tekrarı çalışması

 

Kil, tel, ip, strafor(köpük)çöp şiş, para, mandal, taş, boncuk oyuncak parçaları v.b. atık malzemeler, Mukavva,  karton, yapıştırıcı.

 

“Aynısından Neler Oldu?”

Kartonlardan birim motif elde edilir. Birim motif çoğaltılarak üç boyutlu düzenleme yapılır.

 

Bu çalışmada ışık ve gölgelerle oluşturulmuş kendi sihirli ormanınızı yaratır.

 

3. Kompozisyon: Bir sanat eserinde, sanatın elemanlarının sanatın ilkelerine göre düzenlenmesi.

 

4. Form: (üç boyutluluk etkisi) Işık gölge, renk, anatomi, çizgi ve doku gibi elemanların hepsinin birden oluşturulduğu görüntü veya biçim.

 

Perspektif: Resmin iki boyutlu ortamında, üçüncü boyut (derinlik) yanılsaması vermek için kullanılan teknik.

  6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU

Kariyer Bilincini Geliştirme

-Her bireyin kendine özgü ve benzersiz olduğunu belirtir.

 

3

1

 

4

1

 

 

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

KASIM

1

1

-Sanatsal düzenleme ilkelerinden yararlanarak özgün kompozisyonlar oluşturur.

 

- Çizgilerin kişiye özgü olduğunu kavrar.

 

-Yaptığı çalışmaları sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

Etkinlik

Atatürk’ün Bilim ve Sanata Verdiği Önem

 

Konu

Sözlerin Düzeni

 

Teknik

Grafik Tasarım

(Blok Yazı)

Resim Kâğıdı, Resim Kalemi, Pastel Boya, Sulu Boya, Guaj Boya, Suluboya Fırçaları, Palet, Su, Su Kabı.

 

 “Atatürk’ün Bilime ve Sanata verdiği Önem”

 

Öğrencilerden, görsel biçimlendirme öğelerini kullanarak Atatürk’ün sanata ve bilime verdiği önemi anlatan özdeyişlerinden birini içeren tasarım hazırlamaları istenir.

 

KURBAN BAYRAMI

 

2

1

 

 

10 Kasım Atatürk Haftası

 

3

 

4

1

-Sanatın kendine özgü evrensel bir dili olduğunu kabul eder.

- Farklı sanat akımları hakkında bilgi edinir.

- Farklı ifade biçimlerinin sanatın dallarını oluşturduğunu fark eder.

-Gösterilen sanat eserindeki görsel biçimlendirme öğelerinin sanatsal düzenleme ilkelerine göre nasıl düzenlendiğini açıklar.

Etkinlik

Eser Analizi

Konu

Ben

Bir Sanatçıyım

 

Yöntem

Araştırma, Tartışma

 

Teknik

Röprodüksiyon Çalışması

 

Kariyer Bilincini Geliştirme

-Her bireyin kendine özgü ve benzersiz olduğunu belirtir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

ARALIK

1

1

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

 

ARALIK

2

1

- Karşılaştığı evrensel ve ulusal sanat eserlerinin sanatçılarının yaşam öykülerini öğrenmeye istek duyar.

-Duygularını, düşüncelerini ve izlenimlerini yansıtan görsel tasarımlar yapar.

Etkinlik

Düşünen Adam

Konu

Yaşamımızda İnsan
(Mutlu, Hüzünlü, Sevinçli, Coşkulu, Korkak, Cesur)

 

Fon kartonu ile dekoratif yüzey düzenleme

Teknik

Karışık teknik.

Kil. naylon poşet. çay kaşığı. temizlik bezi, cam macunu.

Rodin’in eserleri ve Düşünen Adam Eseri’nin incelenmesi.

      “Düşünen Adam”

Rodin’in “Düşünen Adam” heykelinin röprodüksiyonu sınıfa getirilerek öğrencilerin eser üzerinde konuşması sağlanır. Getirilen model, üç boyutlu bir eserin kopyası olursa öğrenciler eserin yanına gelerek, etrafında dolaşarak eser hakkında daha rahat ve özgürce konuşabilirler. Daha sonra öğretmen öğrencilere görsel düzenleme ilkeleri hakkında sorular sorar. Öğrencilerle soru-cevap yöntemiyle yapılan görüşmelerin ardından uygulamaya geçilebilir..

 

 

3

1

 

4

 

1

 

 

OCAK

1

1

- Farklı ifade biçimlerinin sanatın dallarını oluşturduğunu fark eder.

-Gösterilen sanat eserindeki görsel biçimlendirme öğelerinin sanatsal düzenleme ilkelerine göre nasıl düzenlendiğini açıklar.

 

-.Gördüğü sanat eseri hakkında estetik bir yargıya varır.

      Etkinlik

Eser Eleştirisi

 

Konu

Eserimin Eleştirisi

Bir önceki Etkinlik heykel çalışmaları, Sanat Eleştirisi Bilgi Yaprağı

 

Sanat Eleştirisi Bilgi Yaprağı Bir önceki ders bitiminde öğretmen tarafından öğrencilere dağıtılacak)

    . “Eser Eleştirisi “

Yaptıkları çalışmaların özeleştirisini yaparlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİYIL TATİLİ

(1 OCAK)

 

   

 

 

   Konu:

Sanat - Kültür İlişkileri Açıklamalar: Atatürk’ün millî kültüre verdiği önem verilirken, sanatın kültürün taşıyıcısı konumunda olduğu vurgulanmalı ve sanat kültürünün oluşmasındaki din, dil, coğrafi faktörler ve geçmiş yaşantıların (tarihin) etkisi ile birlikte değerlendirilmelidir.

 (Belirli Gün ve Haftalarla ilişkilendirme)

 

2

1

 

3

1

 

 

 

 

 

2011- 202  Eğitim Öğretim Yılı I. yarıyıl tatili 20 Ocak– 6 Şubat 2011

 

 

ŞUBAT

3

1

-Görsel sanat eserinin oluşmasında, dönemin düşünce ve inanç sistemlerinin, coğrafi özelliklerinin ve çeşitli olayların etkisini tartışır.

 (Belirli Gün ve Haftalarla İlişkilendirme)

 

-Sanatın, kültürü aktarma yollarından biri olduğuna ilişkin örnekler verir.

 

 

 

Etkinlik

Minyatür

 

Konu

Kurtuluş Savaşı

 

Teknik

Kolâj

Guaj Boya

Suluboya

(İstediği Teknikte)

 

 

 

Resim Kâğıdı, Suluboya, Guaj, Boya, fırça, su, su kabı,

Renkli Karton, Elişi kâğıtları, Makas, Yapıştırıcı

 

Minyatür Resim Örneklerinin İncelenmesi yapılacaktır.

. “Minyatür”

Dönemin savaş sahnelerini, eğlence hayatını, yaşantısını anlatan bir minyatür incelemesi yaptırılabilir. Öğrencilere; “Burada neler görüyorsunuz, insanlar neler yapmakta, en çok dikkatinizi çeken unsurlar nelerdir, kıyafetler nasıl, mekân nasıl düzenlenmiş?”, gibi sorular yöneltilebilir.

 

 

 

 

4

1

 

MART

1

1

 

2

1

 

3

1

-Türk müzeciliğinin kurulmasında öncülük eden kişileri araştırarak bilgi edinir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik

Osman Hamdi Bey

 

Konu

Ülkemizde Müzecilik

 

 

 

 

Müzecilik ve Osman Hamdi Bey konusunda yapılan araştırma, Bilgisayar ortamında hazırlanan sunum Derse getirilen Görsel materyallerden de yararlanarak Osman Hamdi Bey ve Müzecilik hakkında tartışma yapılacaktır.

     “Osman Hamdi Bey”

Türk müzeciliği ve Osman Hamdi Bey ile ilgili dokümanlar, görsel materyaller toplanıp sınıf ortamında tartışılarak yorumlanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

 

MART

4

 

1

 

-Gösterilen sanat eserindeki görsel biçimlendirme öğelerinin sanatsal düzenleme ilkelerine göre nasıl düzenlendiğini açıklar.

-Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

-Çizgilerin kişiye özgü olduğunu kavrar.

-Yaptığı çalışmaları sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

 

 

 

Etkinlik

Desen

 

Konu

İnsan Figürü

 

Teknik

Desen

 

 

Resim Kâğıdı, Resim Kalemi, Silgi, Açacak

Model öğrenci den desen çalışması yapılacak

“Desen”

Desen çalışmalarında gönüllü bir öğrenci sınıfa model olur. Sınıf düzeninin “U” biçiminde olması idealdir. Öğretmen, çalışma öncesinde modelden ölçü almayı gösterir. Sonra kara kalemle kâğıda kabaca yerleştirilen figür, zamanla detaylandırılarak desen çalışması tamamlanır. Öğrencilerin desen çalışmasını yaptıkları yerleri ile modelin her bir öğrenciye karşı değişen duruş açısı iyice tespit edilmelidir. Değerlendirmeler, toplu olarak yapılmalıdır. Öğretmen değerlendirmeyi öğrencilerinin birbirini değerlendirmesi (akran değerlendirmesi) biçiminde de yapılabilir. Böylece çizgilerdeki kişiye özgü farklılıklar ortaya çıkacaktır.

Kariyer Bilincini Geliştirme

- Her bireyin kendine özgü ve benzersiz olduğunu belirtir.(Ara Disiplin-GSB.6)

 

NİSAN

1

1

 

2

1

-İnternet üzerinden araştırdığı   müzeye yönelik tanıtıcı görsel çalışmalar yapar.

 

-Müzedeki eserler, tarihi yapılar, anıtlar vb.den yola çıkarak görsel tasarımlar yapar.

Etkinlik

Müzelerimizi Tanıtıyoruz

Konu

Benim Müzem

Teknik

Grafik Tasarım

(Broşür,  Amblem)

Resim kâğıdı, pastel boya suluboya, su, su kabı, renkli karton, elişi kâğıtları, makas, yapıştırıcı

Öğrenciler, tasarladıkları kendi müzelerinin; Broşür, amblem vb. grafiksel tarsım çalışmalarını yaparlar.

“Müzelerimizi Tanıtıyoruz”

Müze çeşitlerinden (sanat, tarih, arkeoloji, etnografya, bilim, teknoloji, basın, açık hava müzeleri ve askerî müzeler) herhangi biri tercih edilerek müzenin içeriğine ilişkin kurumsal kimlik çalışması (amblem, dosya kapağı, broşür) yapılabilir.

23 Nisan Ulusal Egem. ve Ç. B

 

  Sanatsal Düzenleme İlkeleri

Denge: Eserdeki renk (sarı - mor vb.), biçim (dik çizgi - eğik çizgi, üçgen - çember vb.), doku (organik nesneler - yapay nesneler vb.) gibi kontrastlar aranır.

Ritim: Evrende olduğu gibi sanat eserinde de tekrar eden renklerin, şekillerin, dokuların, canlı ve cansız varlıkların tekrar edip etmediğine bakılır. Tekrar, aynı zamanda ritim duygusu verecektir.

Birlik: Eserde, biçim, doku, boyut, renk ve ya duygu unsurlarının birbiri ile uyum içerisinde olması.

Ahenk: Uyum Birbirini dengeleyen elemanlar dizisi.

Derecelenme: (Koram) Hiyerarşi. Parçaların bütün içinde belirli bir öncelik dizgesine göre algılanmaları.

Oran-Orantı: Nesnelerin kendi içinde veya başka nesneler ile renk, biçim, leke anlamında ya da boyutlar arasında dengeli bir bütünlük oluşturulmasına yönelik estetik ilişkilerdir.

Vurgu: Resimde ilgi çekici odakla

 

3

1

 

4

1

-İnternet üzerinden bir müze ziyareti yapar.

- İnternet üzerinden araştırdığı müzeye yönelik tanıtıcı görsel çalışmalar yapar.

- Kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini pekiştirmede bilişim teknolojilerinden yararlanır.

-Müzedeki eserler, tarihi yapılar, anıtlar vb.den yola çıka rak görsel tasarımlar yapar.

 

Etkinlik

Sanal Ortamda Müzeyi Tanıyorum

Konu

Müzede Yaşam

Teknik

Grafik Tasarım

Müze Tanıtım Afişi

 Resim kâğıdı, pastel boya suluboya, su, su kabı, renkli karton, elişi kâğıtları

 

      “Sanal Ortamda Müzeyi Tanıyorum”

Sanal ortamın imkânlarından yararlanarak yerli / yabancı bir müze ziyaret edilir. Bu müze ile ilgili dikkat çekici eserlere vb. ait özellikleri içeren dokümanların çıktısı alınarak karton ya da öğrencilerin seçecekleri bir zemin üzerinde müzeyi tanıtıcı bir afiş tasarlanabilir.

 

 

MAYIS

1

1

 

2

1

- Duygu ve düşüncelerini görsel sanatların farklı dalları ile ifade edebileceğini bilir.

-Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar.

Etkinlik

Kent Projesi

(Gurup Çalışması)

 

Konu

Benim Kentim

 

Teknik

Üç Boyutlu Çalışma

 

Renkli Karton, kutu, atık oyuncak parçaları,  Elişi kâğıtları, Makas, Yapıştırıcı

    ‘Kent Projesi’

Öğretmen, gruplara ayrılan öğrencilere yaşadıkları kentle ilgili kaygıları, beklentileri, sevdikleri yerler vb. hakkında sorular sorar. Hayallerindeki kentin tasarımını ahşap materyaller, karton kutular, boya malzemeleri vb. kullanarak yapmaları istenir. Daha sonra oluşturdukları kentin özelliklerini ortaya koyarak tanıtımını yaparlar ve bu özelliklerden yola çıkarak kent sembolü oluştururlar

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19   MAYIS ATATÜRK’Ü A.VE G.S. B.

 

 

3

1

 

4

1

 

5

1

 

HAZİRAN

1

1

 
                   

 

 

                       Bu yıllık plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın  7293  sayı ve 10/09/2008 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretmen Klavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                           19/09/2011

UYGUNDUR

         HAFİZE AKTEN -  AYGÜN ÇANKAL                                                                                                                         ADNAN TAŞKIRAN

                              

                Görsel  Sanatlar  Öğretmeni                                                                                                                                   Okulu Müdürü

 

 

 


 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=