7

HASAN TAN İLKÖĞRETİM OKULU  2011–2012 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI

 GÖRSEL SANATLAR DERSİ 7. SINIFLAR  YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

4

1

İlköğretim haftası”

Öğrencilere ilköğretim haftasıyla ilgili açıklamalar yapılır,

Eğitim ve Öğretimin,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği,

Atatürk’ün bu konulara verdiği önem üzerinde durulur. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi verilir.

5

1

-Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.

Etkinlik

Karikatür Yapıyorum

Konu

Deyimin Çizgiye dönüşümü

Karikatür

Resim kâğıdı,  Resim kalemi, tarama uçları, Pilot kalem, Çiğini Mürekkep.

“Dili dişi kilitlenmek”, “Etekleri zil çalmak”, “Ağzından bal damlamak”, “Dilinde tüy bitmek”, “Tepesi atmak”, “Ağzından girip burnundan çıkmak”, “Ele avuca sığmamak”, “Ağzını aramak” vb. deyimlerden yola çıkarak karikatür çalışması yapılacaktır.(GSB.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersi, “Geometri öğrenme alanı “Düzgün çokgenlerin inşa eder ve çizer.” “Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini

Keşfeder’’

 

 

  6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU

EKİM

1

1

2

1

3

1

 - Nesne ve figürlerin geometrik biçimleri olduğunu algılar.

 - Nesne ve figürleri yalın bir anlayışla geometrik biçimlere dönüştürür.

          Etkinlik

Sadeleştirme

 

Konu

En Sevdiğim Meyve

 

Teknik

Desen Tekniği,

Pastel Tekniği, Suluboya Tekniği

Resim kâğıdı, Resim Kalemi, pastel boya suluboya, suluboya fırçası, su, su kabı.

Öğrencilere, bir hafta öncesinden, sınıfa çeşitli meyve ve sebzeler getirmeleri söylenir. Öğrencilerden, sınıfa getirilen bu ürünlerin hangi geometrik biçimlere benzediği sorularak, ayrıntılardan arındırılmış şekilde, resimlerini çizmeleri istenir. Ayrıntıların olmadığı bu çalışmalar, daha sonra öğrencilerin tercih edecekleri boya ile renk geçişleri yapılmadan renklendirilir. Bu uygulamayla amblem çalışmalarına bir ön hazırlık yapılabilir.

Şekil: Eni, boyu olan, derinliği olmayan, iki boyutlu biçimler. .

Form: Işık gölge, renk, anatomi, çizgi ve doku gibi elemanların hepsinin birden oluşturulduğu görüntü veya biçim.

 

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

4

1

KASIM

1

1

2

1

 

10 Kasım Atatürk Haftası

3

1

 

 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

 

7-8-9-KASIM

 

 

Resim kâğıdı, Resim Kalemi,

 Aydınger, boyalı kalemler.

Öğretmen, öğrencilere “ Bir reklam firmasında grafiker olarak çalıştığınızı hayal ediniz. Müşteriniz sizden gıda firması için bir amblem tasarlamanızı istedi. Daha önceden sadeleştirdiğiniz ürünlerden birini seçebilirsiniz. Bu ürünün, firmanın simgesi olacağını, yapılacak olan amblemin kurumun tüm yazışmalarında kullanılacağını (antetli kâğıt başlıklı kağıt, zarf vb.) veya kurumu yazılı - görsel basında tanıtacağını düşününüz. Nasıl bir amblem yapardınız?” diyerek öğrenciyi konuya hazırlar. Öğrenciler, sınıf düzeyine göre ve amaca uygun olarak, amblem ve yazı öğelerinin bütünleştirildiği  logo çalışması da yapabilirler.

    Burada, öğrencilerden, görsel çalışmalarında açık - koyu, sıcak - soğuk gibi zıt renk armonilerini kullanmaları beklenmektedir.   .

ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME

Fen ve Teknoloji dersi, “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanı, “Işık” ünitesi, “Renk filtrelerinin kullanımına günlük hayatından örnekler verir.. ”

 

 

 

4

1

- Nesne ve figürlerin geometrik biçimleri olduğunu algılar.

 -Nesne ve figürleri yalın bir anlayışla geometrik biçimlere dönüştürür.

 -Kompozisyonlarında renk armonilerinden yararlanır.

 -Grafik tasarım ürünlerinde sembol, işaret, renk ve lekelerin işlevlerini ayırt eder.

 

 

 

Etkinlik

Ben Bir Grafikerim”

Konu

Firmamın Amblemi

 

Teknik

GRAFİK TASARIM (Amblem)

 

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

(24 KASIM)

5

1

ARALIK

1

1

 

2

1

 -Kompozisyonlarında renk armonilerinden yararlanır.

 - Pozitif ve negatif biçimlerin ilişkisini kurar.

 

           Etkinlik

Boş ve Dolu”

Konu

Yeni yıldan beklentilerim

(3 Ders)

1.Ders:

Kâğıtlarla serbest Motif Araştırması

 

2., 3. Ders

Tebrik Kartı

Kartın Önyüz resim Çalışması, Metin yazımı

Teknik

Kolâj Tekniği

Resim Kâğıdı Resim Kalemi,, Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.

Boş ve Dolu; Renkli kâğıtları yelpaze şeklinde diledikleri kadar katladıktan sonra diledikleri motifi kesip çıkartırlar. Katlanmış kâğıdı açtıklarında içinden çıkan biçim pozitif, oyulan kısım negatif olarak adlandırılır. İstendiğinde bu parçalar, başka renkteki kâğıtlar üzerine yapıştırılabilir. Bu yöntemle sınıf süslemeleri de yapılabilir.

Tebrik Kartı”

Renkli fon kartonlarının üzerine çizilen şekiller maket bıçağı yardımıyla oyularak çıkarılır. Başka renkteki saydamlar, jelatinler, düzgün bir şekilde oyulan bölümlere yapıştırılır. (Oyulup çıkarılma sonrası geriye kalan alanlar negatif alanlar, çıkarılan bölümler ise pozitif parçalardır.) Pozitif parçalar, kartın arkasına, içine veya öğrencinin tasarımına göre istediği bölümlerine, üzerleri çeşitli desenlerle renklendirilerek yapıştırılır. Tebrik kartının metin bölümü, karton üzerine düzgün bir şekilde yazılır ve çalışma tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

 

Atatürkçülük İle İlgili  10.Konu, GSK.9. Kazanım,

 Diğer milletlerin örf ve adetlerine hoşgörü göstermenin önemi belirtilerek bu çerçevede güzellik kavramının kültürlere göre ölçütlerinin farklılaşabileceği belirtilmelidir. Atatürk’ün diğer milletlerin örf ve adetlerine karşı hoşgörülü olduğu vurgulanacaktır

3

1

4

 

1

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

 

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

OCAK

1

1

 - Güzellik kavramının ölçütlerinin kültürlere göre farklılaşabileceğini değer sistemine katar.

 

Etkinlik

Kültürlerin Buluşması

           Konu

Sanat-Kültür İlişkileri Diğer Örf ve Adetlere Hoşgörülü Olmanın Gerekliliği

Teknik

PastelTekniği

Resim kâğıdı, Resim Kalemi, pastel boya

 

Kültürlerin Buluşması”

Öğrencilerden bir kültüre ait belli başlı özellikleri (yaşadıkları ortamlar, giyimleri, millî renkleri vb.) araştırması istenir. Seçikleri bu kültüre ait özellikleri kendi kültürleri ile karşılaştırmaları istenir. Yaşadıkları ortamlar, beğenileri, giyimleri, örf ve adetleri ile güzellik anlayışları arasındaki belirgin farklılıkları vurgularlar. Buna göre her uygarlığın güzellik ölçütlerinin kendi kültür özelliklerine göre belirlendiğinin anlaşılması sağlanır.

 

 

2

1

 

 

3

1

4

1

I.Dönem Genel Değerlendirmesi

 

 

 

 

2011- 2012 Eğitim Öğretim Yılı I. yarıyıl tatili 20 Ocak – 6 Şubat 2011

 

ŞUBAT

1

 

1

 

 -Duyguların sanatsal yaratıcılığa katkısını fark eder.

Etkinlik

Mutluluklarımız, Hüzünlerimiz

Konu

Hislerimiz

Teknik

Suluboya Tekniği, Pastel Tekniği,

Kolaj Tekniği

 

Bristol üzerine mürekkep kazıma

Resim kâğıdı, Resim Kalemi,

Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.

Bristol.karton,çini mürekkebi,kürdan,gibi kazıma gereçleri.

 

Etkinliğin açıklanmasında Dramatizasyondan yararlanılmalıdır.

Mutluluk” ve “Hüzün” konulu duyguları yansıtan çalışmalar yapılır.

 

* Sosyal Bilgiler dersi, “Küresel Bağlantılar ” öğrenme alanı, “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesi “Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır.”

* Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür ve Miras ” öğrenme alanı, “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesi,

2

1

3

1

4

1

MART

1

1

- Doğanın, sanat eserinin oluşumundaki rolünü örnekler vererek açıklar.

 

- Çalışmalarında ve izlediği sanat eserlerinde görsel biçimlendirme öğelerini ayırt eder.

 -Kompozisyonlarında renk armonilerinden yararlanır.

 

Etkinlik

İzlenimler

 

Konu

Güneşli bir gün

 

Teknik

Kolâj Tekniği

Suluboya Tekniği

Pastel Tekniği

 

 

 

Resim kâğıdı, Resim Kalemi, pastel boya

Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet, su, su kabı. Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.

İzlenimler

Empresyonizm akımının sanatçılarına ait eser kopyaları sınıfa getirilerek panolara asılır. Doğa ve gün ışığının nesneler üzerindeki etkisini konu alan bu eserler, öğrencilerin eleştirilerine sunularak bu eserlerde doğanın hangi açıdan ve nasıl ele alındığı, teknik farklılıkların esere nasıl yansıdığı kavratılmaya çalışılır.

*Empresyonizm: İzlenimcilik. 20 yy. sonunda ortaya çıkan, ışık etkirine dayanarak doğayı anlık görüntüsü ile resimlemeye dayanan sanat akımıdır.

*Görsel Biçimlendirme Öğeleri: Nokta, çizgi, renk, doku, yoğunluk, değer (valör – renkli / renksiz), şekil, (espas, boşluk)

 

 

 

*Rehberlik ve

Psikolojik Danışma

4.(ara disiplinler)

Duygu ve düşüncelerini ifade etme yollarını ilişkilerinde etkili bir biçimde kullanır.

2

1

3

1

-Duyguların sanatsal yaratıcılığa katkısını fark eder.

-Sanat eserlerindeki soyut ve somut ifade biçimlerini ayırt eder.

Etkinlik

Soyut-Somut

Konu

Anne Kedi ve Yavruları

Teknik

Pastel Tekniği

Resim kâğıdı, resim kalemi, pastel boya

Soyut ve Somut kavramları, Soyut Sanat ve Somut sanat Öğretmen tarafından öğrencilere açıklanır.

Renkli çalışmalar, tercih edilen araç-gerece göre yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

MART

5

1

- Grafik tasarım ürünlerinde sembol, işaret, renk ve lekelerin işlevlerini ayırt eder.

- Piktogramların evrensel görsel semboller olarak günlük yaşamdaki önemini kavrar.

-Yaşadığı çevrenin yöresel özelliklerinden esinlenerek görsel tasarımlar yapar.

Etkinlik

Kent Sembolleri

Konu

En Sevdiğim Yer

Teknik

Kolaj Tekniği

 

Resim kâğıdı, Resim Kalemi, Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.

‘Kent Sembolleri’

Her öğrenci kent listesinden bir kentin adını seçer. Seçtiği kentin adının hikâyesini ve sembolünü araştırarak

bulur. Kent hikâyeleri sınıfta okunur. Buldukları kent sembolleri sınıfça incelenir. Daha sonra bu sembollerle bir pano düzenlemesi yapılır.(GSK.5)

Piktogram: Trafik işaretleri vb. gibi açık bir şekilde anlaşılan resimsel göstergeler. .(GSK.4)

NİSAN

 

 

1

1

2

1

- Güzellik kavramının ölçütlerinin kültürlere göre farklılaşabileceğini değer sistemine katar.

 

- Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder..

 

 

Etkinlik

Kültürlerin Buluşması

Konu

Yaşamımızda Vazgeçilmezlerimiz

 

Teknik

Oyuncak

Bebek Yapımı

Resim kâğıdı, Resim Kalemi, Bez, çıta, naylon, poşet, makara, ip, tel,  Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, vb. atık malzemeler Makas, Yapıştırıcı

“Kültürlerin Buluşması”

Öğrencilerden bir kültüre ait belli başlı özellikleri (yaşadıkları ortamlar, giyimleri, millî renkleri vb.) araştırması istenir. Seçikleri bu kültüre ait özellikleri kendi kültürleri ile karşılaştırmaları istenir. Yaşadıkları ortamlar, beğenileri, giyimleri, örf ve adetleri ile güzellik anlayışları arasındaki belirgin farklılıkları vurgularlar. Buna göre her uygarlığın güzellik ölçütlerinin kendi kültür özelliklerine göre belirlendiğinin anlaşılması sağlanır.

 

3

1

 

 

23 Nisan Ulusal Egem. ve Ç. B.

4

1

MAYIS

1

1

-.Gösterilen eserin konusunu göz önünde bulundurarak, sanatçının çevresinden nasıl Etkilendiğini tartışır.

-Sanat eserinin toplumla sanatçısı arasında bir iletişim aracı olduğunu fark eder.

 

Etkinlik

Sanatçıların eserlerinde ele aldıkları konuların tartışılması ve yorumu

Konu

Sanat Eseri İnceleme

Sanatçı Röprodüksiyonları

 

Neşet Günal, Turgut Zaim, Nuri İyem gibi sanatçıların eserlerinde ele aldıkları konular tartışılarak yorumlanabilir. .

Öğrencilerin, sanat tarihi literatürüne girmiş, müzelerde eserleri yer almış Türk ve dünya sanatçılarına ait eserlere

ilgi duyması sağlanmalıdır.

  Sunum hazırlanabilir.

 

2

1

- Sanatsal düzenleme ilkelerine doğadan ve çevresinden örnekler gösterir.

-Gösterilen eserin konusunu göz önünde bulundurarak, sanatçının çevresinden nasıl etkilendiğini tartışır. .,

-Sanat eserinin toplumla sanatçısı arasında bir iletişim aracı olduğunu fark eder.

-İlgi duyduğu sanat eserleri ve sanatçılar hakkında araştırma yapar.,

Etkinlik

 

Konu

Röprodüksiyon çalışması

Teknik

Pastel Tekniği, Suluboya Tekniği, Kolaj Tekniği

 

Resim kâğıdı, Resim Kalemi, pastel boya

Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet, su, su kabı. Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.

 

Sanatsal Düzenleme İlkeleri: Denge, değişiklik, ahenk, ritim, vurgu, hareket, dereceleme, birlik, oran – orantı

Renkli çalışmalar, tercih edilen araç-gerece göre yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü A.VE G.S. B.

 

3

1

 

4

1

 

- Müzelerin, ulusal ve evrensel kültür ürünlerinin geçmişten geleceğe taşındığı mekânlar olduğunu kavrar.

-Ulusal kültürümüze sahip çıkmanın önemini kabul eder. .

 

-Kültürel miras olan eserlerin, kaçakçılığının sonuçlarını tartışır.

Etkinlik

Eserlerimiz Nerede?

 

Konu

Benim Eserim

 

Teknik

Araştırma, Sunum

 

 

 

                                        Eserlerimiz Nerede?”

Öğrencilerden, Türkiye’den kaçırılan eserler ve şu anda nerede bulunduklarıyla ilgili bir araştırma yapmaları istenir. Bulunan eserlerin adı, hangi uygarlığa ait olduğu, şu anda hangi ülkede ve mümkünse hangi müzede bulunduğu konusunda tahtaya bir çizelge hazırlanarak öğrenciler tarafından ulaşılan bilgiler çizelgeye işlenir. Ortaya çıkan tablonun değerlendirmesi yapılarak çıkarımlarda bulunulur. Ardından bu eserlerin yeniden ait olduğu yere getirilebilmesi için neler yapılabileceği konusu tartışılır.

5

1

HAZİRAN

1

1

                                                                                                      

                       Bu yıllık plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın  7293  sayı ve 10/09/2008 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretmen Klavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.

                                                                                                                                    19/09/2011

UYGUNDUR

ADNAN TAŞKIRAN

                                                                                                                                                                                             Okulu Müdürü

                Görsel  Sanatlar  Öğretmeni                                                                                                           

HAFİZE AKTEN        L.AYGÜN ÇANKAL

 

 

 

 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=