6
                         HASAN TAN İLKÖĞRETİM OKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ
2011–2012 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR YILLIK PLANI
   AY
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
Ve
ATATÜRKÇÜLÜK
               EYLÜL
1
1
İlköğretim haftası
Öğrencilere ilköğretim haftasıyla ilgili açıklamalar yapılır,
Eğitim ve Öğretimin,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği,
Atatürk’ün bu konulara verdiği önem üzerinde durulur. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi verilir.
2
1
- Nokta ve çizgi etkisini iki ve üç boyutlu çalışmalarında kullanır.
 
Uzay Merdiveni
 
Nokta ile çalışmalar.
Görsel anlatımda nokta
• Farklı büyüklükte noktalar
• Farklı ışık değerlerinde noktalar
• Farklı renklerde olan noktalar
• Aynı renkte olan noktalar
• Giderek sıklaşan-seyrekleşen eş büyüklükte noktaların oluşturduğu düzen
• Eş büyüklükte noktaların toplanıp dağılarak ( sıklaşan-seyrekleşen) oluşturduğu serbest düzen
• Büyüyen, küçülen noktaların oluşturduğu sistemli düzen
• Büyüyen küçülen noktaların, sıklaşması, seyrekleşmesi ile oluşan serbest ve ritmsel düzen
• İki boyutlu noktalar düzenlemeleri
• İki boyutlu farklı değerdeki noktalarla çeşitlemeler
 
 6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU
 
 
           Resimsel anlatımda nokta;
 denge, hareketi durdurma ( nokta koyma ) vs. olarak kullanılır. Belli büyüklük ve küçüklükte noktalar, renk unsuru ile birlikte matematiksel sistemlerde düzenlenerek kullanıldığında optik bir takım anlatımlara olanak sağlar. Nokta diğer görsel anlatım ögeleri ile ilişkili olarak yeni anlatım olanakları verebilir. Nokta tek başına durağandır. Noktaların, büyüklük-küçüklük farkları, ışık ve renk değişiklikleri, yanyana gelişlerinde aralık ve sıralanış farklılıkları zengin görsel etkiler elde edilmesine olanak sağlar.
EKİM
1
1
2
1
 
 
-Renklerin duygu ve ruh hâllerini yansıtmada etkili olduğunu fark eder.
 
 
Mutluluk, Hüzün, Hastalık,
Anılarımız
Pastel Boyama Tekniği,
Sulu Boya Tekniği
   Resim kağıdı, pastel boya.
Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet,su, su kabı.
“Mutluluk, Korku, Hüzün, Hastalık”
Renklerin psikolojik etkilerini kavratma amaçlı araştırma ödevi verilir. Önceki hafta öğrencilerden, derse sevdikleri rengi ve bu rengin en çok nerede kullanıldığını düşünerek gelmeleri istenir. Ardından renklerin psikolojik anlamları söylenir ve seçilen renklerle görsel tasarımlar yapılabilir.
3
4
1
- Sanatçıların, mekânı belirtmek için ışık ve gölgeyi nasıl kullandığını tartışır.
-Kompozisyonlarında üç boyutluluk etkisi yaratmada ışık ve gölgeyi kullanır.
Etüt Çalışması,
 
Bitki Etütleri
Desen, Pastel Tekniği
Resim kağıdı, Resim kalemi[ pastel boya.
 Mekân (Boşluk, Espas): Sanatta mekân iki ya da üç boyutlu olabilir. Fon ile objeler ve figürler arasındaki her türlü ilişki olarak değerlendirilebilir.
  “Etüt Çalışması”
Öğrencilerden, okul bahçesi ve yakın çevreden topladıkları doğal (bitki, ağaç kabuğu, ot, sap vb.) ve yapay (naylon parçaları, karton kutular, şişeler vb.) materyalleri sınıfa getirmeleri istenir. Getirilen materyallerin bir kısmı ya da tamamı, kâğıt üzerine kurşun kalemle ayrıntılı olarak betimlenir. Çalışmalarda ışıklı-gölgeli bölümler, sık ve seyrek çizgiler ve lekelerle hissettirilmeye çalışılır. Ayrıca benzer çalışmalar renkli olarak da yaptırılabilir.
 
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 
KASIM
1
1
2
1
 
    10 Kasım Atatürk Haftası
3
 
 - Sanatçıların, mekânı belirtmek için ışık ve gölgeyi nasıl kullandığını tartışır.
- Kompozisyonlarında üç boyutluluk etkisi yaratmada ışık ve gölgeyi kullanır.
- Sanat eserlerindeki denge unsurunu tartışır .
. -Renklerin duygu ve ruh hâllerini yansıtmada etkili olduğunu fark eder. .
Anadolu
Yüzey araştırması
 
İkiboyutlu desen
 
Üç boyutlu, kil çalışması
 
Resim Kağıdı,resim kalemi, silgi, kil, atık gazete, naylon poşet, çay kaşığı
Anadolu uygarlıklarına ait eserlerinden yararlanılarak yüzey araştırması yapmaları sonrada üç boyutlu çalışma yapılması
 Mekân (Boşluk, Espas): Sanatta mekân iki ya da üç boyutlu olabilir. Fon ile objeler ve figürler arasındaki her türlü ilişki olarak değerlendirilebilir.
 - Öğrencilerden, renklerin psikolojik etkisini araştırmaları istenmelidir.
 
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
4
1
 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
     (24 KASIM)
ARALIK
1
1
DEĞERLENDİRME
2
1
 İki ve üç boyutlu çalışmalarında benzerlik, zıtlık ve tekrarları kullanır.
Penceremden Gece gökyüzünde yıldızlar
SuluboyaTekniği
Resim kâğıdı,
Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet,su, su kabı.
Van Gogh’un Yıldızlı Geceler Röprödüksüyonu
3
1
4
1
 Her rengin bir leke değeri olduğunu fark ederek renklerin açık-orta- koyu değerleri ile kompozisyonlar yapar . 
 
Bir Rengin Hikâyesi
 
Karda oyun
Lavi Tekniği
   Resim kâğıdı, çiğini mürekkep, suluboya, suluboya fırçası, su, su kabı, palet
    Lavi: Tek renk suluboya ve fırça ile yapılan leke etkili bir resim tekniği (Daha çok ağaç uçla yapılmış desenlerde, leke ile kontrast olanakları ve oylum etkisi sağlanması için kullanılır
5
1
OCAK
 
AK
 
 
1
1
Çalışmalarında diğer alanların müzik, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi ürünlerinden esinlenir .  
Gül pembe
Gül pembe şarkısı
Pastel
Resim kâğıdı,  pastel boya
 “Gül pembe” Barış Maço’nun Gül pembe şarkısı sınıfça söylenerek görsel olarak ifade ederler.
YENİYIL TATİLİ
      (1 OCAK)
2
1
3
1
 
2011- 2012 Eğitim Öğretim Yılı I. yarıyıl tatili 20 Ocak- 06 Şubat 2012                                                                 
   AY
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
ŞUBAT
1
1
 Çalışmalarında diğer alanların müzik, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi ürünlerinden esinlenir . 
Bir Efsane
 
Pastel
Resim kâğıdı,  pastel boya
 
Öğrencilerin araştıracakları efsanenin resimle anlatılması
2
1
 
 
 “Sanat eseri” ve “endüstri ürünü” arasındaki farkı bilir. .
 
 
 Ulusal Kültür Ürünlerimiz
Yöresel Motiflerimiz
Kolâj Tekniği
Resim kâğıdı, atık gazete, dergiler, kumaş, deri, poşet, ip, v.b.atık malzemeler, yapıştırıcı
   Sanat eseri: Yüksek sanatsal nitelikteki resim, heykel, grafik, mimari vb. eserler.
Endüstri ürünü: Günlük kullanım amaçlı üretilen, çoğaltılabilen ürünler.
 
 
 
 - İnsan Hakları ve Vatandaşlık, “
 - Yakın çevresindeki ortak miras ürünleri hakkında bilgi toplar.”
 
(!) Atatürkçülük İle İlgili Konular (3. Kazanım, 8. Konu)
3
1
MART
1
1
 - Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verir .
 - Ulusların tanınmasında güzel sanatların önemini tartışır .
 - Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verir.
Güzel Ülkem
 
Atatürk’ün Millî Kültüre Verdiği Önem
 
Afiş Tasarımı
Resim kâğıdı, renkli karton, broşür, dergilerden resim ve yazılar
Ülkemizin doğal güzellikleri, müze ve ören yeri resimleri,
Atatürk’ün millî kültürün korunup geliştirilmesindeki katkılarını gösteren görüş ve uygulamaları (Türk Ocağı binasının ve TBMM binasının inşası vb.) değerlendirilerek bu görüş ve uygulamaları ile millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedef gösterdiği vurgulanmalıdır.
 - Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür ve Miras” öğrenme alanı, “İpek Yolunda Türkler” ünitesi “Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.”
 
 - Sosyal Bilgiler dersi “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı, “Ülkemiz ve Dünya” ünitesi, “Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.”
2
1
 - Ulusların tanınmasında güzel sanatların önemini tartışır
 - Ulusal kültürü yansıtan ve tanıtan görsel çalışmalar yapar .
 - Ulusların tanınmasında güzel sanatların önemini tartışır. (Atatürkçülük)
 -Ulusal kültürü yansıtan ve tanıtan görsel çalışmalar yapar. (Atatürkçülük)
Güzel Ülkem
 
Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü
 
Afiş Tasarımı
Resim kâğıdı, renkli karton, broşür, dergilerden resim ve yazılar
 Sanatın, kültür mirasının yeni kuşaklara aktarımındaki etken rolü vurgulanmalıdır. Görsel sanatların özellikle mimari öğelerin tarih ve kültür mirasını oluşturduğu açıklanmalıdır.
 
 
 
 
 
(!) Atatürkçülük İle İlgili Konular
 (4-5. Kazanımlar
,9. Konu)
3
1
4
1
 
- Gösterilen sanat eserinde anlatılan ve anlatılması mümkün olan fikirler ve duyguları tahmin eder .
- Gösterilen sanat eserlerinden edindiği izlenimlerden yola çıkarak görsel tasarımlar yapar .
- Sanat eserlerindeki denge unsurunu tartışır .
 - Gösterilen sanat eserlerinden edindiği izlenimlerden yola çıkarak görsel tasarımlar yapar .
Suda Yüzen Renkler
 
Ebru Tekniği
 
Resim kağıdı, küçük küvet, su, tuz, yağlı boya, gazyağı, fırça
“Suda Yüzen Renkler”
Öğrenciler, geleneksel sanatlarımızdan “ebru sanatı ve sanatçıları” hakkında bilgi edinir. Sınıfa getirilen ebru çalışmaları incelenir. Daha sonra bir leğen içerisine doldurulan su, birkaç fiske tuz atılarak yoğunlaştırılır. Ayrı bardaklarda birkaç damla kokusuz terebentinle ezilerek sıvı hale getirilen değişik renklerdeki yağlıboyalar, fırçalar yardımıyla su üzerine damlatılır. Su yüzeyinde renk karışımlarının oluştuğu görülecektir. Su yüzeyinde oluşan görüntünün üzerine resim kâğıtları kapatılıp kaldırılarak baskısı alınır. Bu işlem yüzeyde değişik dağılımlar oluşturularak tekrarlanabilir. Kirlenen su yüzeyi gazete kâğıtlarına emdirilerek temizlendikten sonra çalışmaya devam edilebilir.
5
1
NİSAN
1
1
2
1
- Sanattaki niteliği insan eli ve duyarlığının belirlediğini fark eder .
- Doğadaki güzellik ile sanattaki güzelliği karşılaştırır .
Doğanın Uyanışı
İlkbahar
Pastel Tekniği
Suluboya Tekniği
Resim kâğıdı, pastel boya.
Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet, su, su kabı.
Resim kağıdı, pastel boya,
Van-Gogh tan Sarı Başaklar eserinin incelerek kendi manzara resimlerini yapacaklar
 
3
1
- Anadolu uygarlıklarına ait seçtiği bir eserle ilgili görsel tasarımlar yapar .
 
- Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar .
 
Anadolu uygarlıklarına ait izler
Araştırma, Sunum
Grup Çalışması; Anadolu uygarlıklarına ait eserler araştırılarak dosya ve sunum hazırlanacak
 
 
Hazırlanan sunumlar sınıfla paylaşılacak.
 
 
 
 
 
23 Nisan Ulusal Egem. ve Ç. B.
 
 
4
1
   AY
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
MAYIS
1
1
-Müzedeki eserlerle, bu eserlerin ait oldukları dönemlerdeki sanat anlayışı arasında ilişki kurar.
- Değişik kültürlere saygı duyar .
- Eserler aracılığıyla Anadolu uygarlıklarını tanır .
Bu Eser
Hangi Kültüre Ait
Müze Tanıtım Broşürü
Broşür Yapımı
               Resim kağıdı, renkli karton, müzelerden çekilmiş araştırılmış resim ve fotoğraflar, yapıştırıcı
             Çevremizdeki Müze ziyaretlerinde toplanan dokümanlar bir uygarlık esas alınarak Broşür hazırlanması
2
1
3
1
- Anadolu uygarlıklarına ait seçtiği bir eserle ilgili görsel tasarımlar yapar ..
- Müzedeki eserlerden yola çıkarak çeşitli görsel tasarımlar yapmanın kendi kültür birikimine katkısını tartışır .
-Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar .
Maske Yapıyorum
 
Kayıp Uygarlıklar
 
Üç Boyutlu Çalışma
2,5 lt. meşrubat şişesi, kağıt hamuru, guaj boya, akrilik boya
Öğrenciler, Anadolu uygarlıklarına, Afrika yerlilerine, Kızılderililere vb. ait maske örneklerinin fotoğraflarına ulaşarak maskelerin ne amaçla kullanıldığı, ait olduğu kültürle ilgili özellikleri vb. konularda bir araştırma yaparlar. Daha sonra 2,5 litrelik meşrubat şişesi, bir naylonla kaplandıktan sonra kağıt hamuru yoğrulur. Naylon kaplı şişenin bir yarısı yüz yuvarlağı oluşturacak şekilde yarım santimetre kalınlığında parmakla yayılarak kaplanır. Bir bardak içerisindeki suya batırılan parmak, yayılan zemin üzerinde gezdirilerek kaynaştırma ve düzeltmeler yapılır. Hamurla yüz unsurları oluşturulduktan sonra, ilgili yerlere tutkal sürülerek eklenir. Daha sonra suluboya, tutkallı boya, guaj boya ya da akrilik gibi akışkan boyalarla renklendirme yapılır. Yaşken kıvrılmaları engellemek için, maskeler on gün sonra şişeden çıkarılır. Çıkan maskelerle canlandırma yapılabilir
 
 
 
 
19 MAYIS ATATÜRK’Ü    ANMA VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI
 
4
1
5
1
HAZİRAN
1
1
                                                                                                                                          
                       Bu yıllık plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 7293 sayı ve 10/09/2008 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretmen Klavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.
 
 
 
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=