5
                         HASAN TAN İLKÖĞRETİM OKULU 2011–2012 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI
GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
 
EYLÜL
4
1
İlköğretim haftası”
Öğrencilere ilköğretim haftasıyla ilgili açıklamalar yapılır,
Eğitim ve Öğretimin,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği,
Atatürk’ün bu konulara verdiği önem üzerinde durulur. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi verilir.
 
5
1
    Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.
 
Çocuk şiirleri
Pastel Tekniği
 
Resim kağıdı, pastel boya
Öğrencilerin bulduğu şiirler sınıfta okunur resimlenir.
Türkçe Dersi
 
 
EKİM
1
1
 
2
1
   - Nokta etkisi yaratan varlıklara çevresinden örnekler göstererek, nokta, benek ve lekelerle renkli özgün kompozisyonlar yapar.
 - Nokta ve çizgi etkisi veren üç boyutlu malzemelerle özgün çalışmalar yapmaktan zevk alır.
   - Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
Renkli Beneklerle Oyun
Oyuncakçı Dede
 
Parmak Baskı
 
Resim kağıdı, suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı.
 
Parmak baskısıyla nesneler oluşturma.
 Türkçe dersi, “Görsel Sunu” öğrenme alanı “Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.”
 
 6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 
 
3
1
 
4
1
 
 
 -Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
 (Atatürkçülük)
   Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder(Atatürkçülük)
 
 
 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
 
Atatürk’ün Eserleri
 
Kolâj Tekniği
Resim kâğıdı, renkli kağıt, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı, Atatürk resimleri.
Atatürk’ün en önemli eserinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu vurgulanır ve bu devleti idame ettirecek gençlere öğütlerinin yer aldığı “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” görsel biçimlendirme öğeleri ve sanatsal düzenleme ilkelerine uygun olarak fon kartonları üzerine görsel malzemelerle yazılabilir
 
 
Atatürkçülük İle İlgili Konular
 -Girişimcilik,
“İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.”
 
KURBAN BAYRAMI
6-7-8-9 KASIM
 
KASIM
1
1
 
2
1
 
3
1
 
 
 
 - Soğuk ve sıcak renkleri ayırt eder.
 
Güneşin Renkleri
 
Düşlerimdeki Yer
 
Suluboya tekniği
Resim kâğıdı, suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı.
Sıcak Renkler: Güneşe yakın, güneşin renkleri: Sarı, kırmızı, turuncu.
Soğuk Renkler: Mavi, yeşil, mor.
 Türkçe dersi, “Görsel Okuma” öğrenme alanı “Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.”
 
9-13 Kasım Atatürk Haftası
 
4
1
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
(24 KASIM)
 
                                                          ARALIK
1
1
   
 
 - Soğuk ve sıcak renkleri ayırt eder.
    - Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
    - Zıt renkleri kullanarak görsel çalışmalar yapar.
 
    -Çevresindeki renk uyumsuzluklarının farkına varır.
     -Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
 
Transparan
 
Çiçek olsaydım hangisi olurdum.
 
Suluboya tekniği
Resim kağıdı, suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı.
 Transparan: Mavi, kırmızı ve sarı jelatin kâğıtları ikişerli olarak üst üste koyup ışığa tutulduğunda ara renklerin oluştuğu gözlenebilir.
4. Sıcak Renkler: Güneşe yakın, güneşin renkleri: Sarı, kırmızı, turuncu.
Soğuk Renkler: Mavi, yeşil, mor.
5. Zıt Renkler:
·Sarı x mor
·Kırmızı x yeşil
· Mavi x turuncu
 -   Türkçe dersi, “Görsel Okuma” öğrenme alanı “Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.”
 - Türkçe dersi, “Görsel Sunu” öğrenme alanı “Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.”
 - Türkçe dersi, “Görsel Sunu” öğrenme alanı, “Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.
 
2
1
 
3
1
 - Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
 - Görsel doku oluşumunda; nokta, çizgi, renk, biçim ve leke tekrarlarının etkisini fark ederek çalışmalarında kullanır.
 
 
 
 
 
 
Asimetrik İzler.
 
Oyun Parkında Çocuklar
 
Pastel Tekniği
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Resim kâğıdı, pastel boya
 
   Asimetrik Denge: Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki öğelerin düzenlenmesidir.
Hareketli hareketsiz çocuklar.
 
 
 
 Matematik dersi, “Geometri” öğrenme alanı “ Simetri alt öğrenme alanı, "Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.” “Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre sitriğini çizer."
 
4
1
 
 
 
 
 
 
 Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
   Görsel doku oluşumunda; nokta, çizgi, renk, biçim ve leke tekrarlarının etkisini fark ederek çalışmalarında kullanır.
    Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
 
 
 
 
 
Asimetrik İzler.
 
Renkli Kuklalar
Pastel Tekniği
 
 
 
 
 
 
Renkli karton, elişi kâğıtları, yapıştırıcı, iğne iplik, zımba vs.
Asimetrik Denge: Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki öğelerin düzenlenmesidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Türkçe dersi,
“Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil
ve sembol kullanarak görselleştirir.”
 
 
 
 
 
YENİ
YIL TATİLİ
(1 OCAK)
 
OCAK
1
1
 
2
1
 -Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
 -Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
Nereden Bakılmış?
Pastel Tekniği
Resim kâğıdı, pastel boya
 Bakış Açıları: Alttan bakış (solucan bakışı), karşıdan bakış (cephe), üstten bakış (kuş bakışı), yandan bakış (balık gözü).
 
 
 
Perspektif (Peysaj,ev,odavs.)
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010- 2011  Eğitim Öğretim Yılı I. yarıyıl tatili 28 Ocak – 14 Şubat 2011
 
 
 
 
 
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
AY
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
 
ŞUBAT
3
1
 
 
- Bir eserin, görsel sanatların hangi dalına ait olduğunu ayırt eder, (Atatürkçülük)
 -Görsel sanat dallarını tanır.
 
Eşleştirme
 
Görsel Sanat Dalları
    Çalışma kâğıtları, görsel sanatlar bilgisi
Görsel sanatların dallarını, Atatürk’ün sanata verdiği önem çerçevesinde tanıtılabilir. Öğrencilerin görsel sanatların dallarına ilişkin en az birer örnek görmesi sağlanmalıdır.
Gösterim soru Cevap Yöntemi.
1. Görsel Sanatların Dalları: Resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, mimari, tekstil, fotoğraf, karikatür ile sınırlandırılabilir.
- Özel Eğitim,
 Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına varır.”
 
4
1
 
 
 
 
 - Aynı konunun değişik teknik, malzeme ve anlatım biçimleriyle ifade edilebileceğini bilir.
 -Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
Haydi farklı Anlatalım Etkinliği
 
Pastel Tekniği
Resim kâğıdı, pastel boya
Haydi Farklı Anlatalım”
Öğretmen sınıfta bir cümle söyler. Bir öğrenci, öğretmenden sonra cümlenin devamı olan başka bir cümle kurar. Her öğrenci kendisinden öncekinin cümlesiyle bağlantılı başka bir cümle söyler ve oyun bir öykü oluşturuluncaya kadar devam eder. Öğrenciler ortaya çıkan öykü ile ilgili, diledikleri tekniği kullanarak görsel sanat çalışmaları yaparlar. Aynı konudan yola çıkılmış olmasına rağmen, çalışmalarda ortaya çıkan farklılıklar tartışılabilir.
**Söylenen cümlelerden hareketle ortaya çıkan öykünün resimle anlatılması
 
 
 
. Özel Eğitim, “Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına varır.”
 
MART
1
1
 
2
1
 
 
 
 
   - Beğenilerin, zaman, eğitim, kültür vb. etkenlere göre değişebileceğini fark eder
 
        Değişim
 
Ailem ve Ben
 
Pastel Tekniği
 
   Resim kâğıdı, pastel boya renkli kağıt, gazete, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı,
Değişim”
Öğrencilerden, aile büyüklerine yaşam beğenilerini sorarak bir liste oluşturmaları istenebilir. Sınıfa getirilen listeler, tahtaya yazılarak sınıf ile paylaşılır. Tahtaya yazılanlar okunularak öğrencilerin, beğenileri ile aile büyüklerinin beğenileri karşılaştırırlar. Daha sonra, aynı etkinliği arkadaşları ile de yaparlar Ailedeki büyüklerinin yaşam beğenilerini listeleyerek resmedilmesi
 
 
 
Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür ve Miras” öğrenme alanı, “Adım Adım Türkiye” ünitesi, “Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.”, “ Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
 
3
1
 -. Uzak ve yakın çevresindeki doğal ve tarihî güzellikleri tanır .
   - Uzak ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin, kültürel yapıların özelliklerinin bozulmaması gerektiğini nedenleri ile açıklar.
 - Uzak ve yakın çevresinin doğal ve tarihî güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanılır.
Serbest(Suluboya, Pastel, Kolâj Tekniği)
 
Resim kâğıdı, pastel boya suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı. renkli kağıt, gazete, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı,
 
Geçmiş tarihi araştırma çevre bina, yaşam
 
 - İnsan Hakları ve Vatandaşlık, 56. Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını bir vatandaşlık görevi olduğuna uygun davranışlar gösterir.
 
4
1
 
5
1
 
 - Sanatçı - zanaatçı ayrımını yapar. .
 
Sanatçı-Zanaatçı
 
Sanat Eseri İnceleme
 
Örnek röbrodiksiyon Gazete dergi afiş, davetiye vb örnek getirilerek üzerinde inceleme yapılacak
 Sanatçı: Sanatla profesyonel bir şekilde uğraşan kimse.
Zanaatçı: Daha çok teknik yeteneğe ve ustalığa dayanarak üretim yapan kimse.
 
 
NİSAN
1
1
 - Uzak ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin, kültürel yapıların özelliklerinin bozulmaması gerektiğini nedenleri ile açıklar.
 - Uzak ve yakın çevresinin doğal ve tarihî güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanılır).
 - Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
Hayalimdeki okul
(grup çalışması)
Bizim Okulumuz
 
Üçboyutlu Çalışma
Atık gazete, dergi, ilaç, kiprit kutuları, oyuncak parçaları, atık malzemeler, yapıştırıcı, mukavva
Öğrenciler grup çalışmasıyla kendi hayal ettikleri okulu 3 boyutlu olarak yaparlar.
 
 
 
 
23 Nisan Ulusal Egem. ve Ç. B.
 
2
1
 
3
1
ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
4
1
 - Müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ziyaretleri yapmaya istek duyar
 - Uzak ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin, kültürel yapıların özelliklerinin bozulmaması gerektiğini nedenleri ile açıklar.
 - Müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. yerlerde edindiği bilgileri ve gördüğü eserlerin tarihle ilişkisini arkadaşları ile tartışır.
 - Uzak ve yakın çevresinin doğal ve tarihî güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanılır.
Müzeye gidiyorum
 
Uçan Halıyla Müze ziyareti
 
Pastel.
Resim kâğıdı,Pastel boya, renkli kağıt, gazete, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı, Atatürk resimleri.
Pastel, kağıt, bez,.ip vs
- İmkân dahilinde ve “Müzeler Haftası” (18 – 24 Mayıs) kapsamında, yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî eser veya anıt ziyaret edilmelidir.
2. Müze veya ören yerine ziyaret gerçekleştirilemezse, sınıf içerisinde müzeyi tanıtıcı görsel doküman ve materyaller incelenmelidir.
 
 
 
MAYIS
1
1
-Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
(Atatürkçülük)
 
-Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.(Atatürkçülük)
 
 
Üç boyutlu manzara
 
Kolaj tekniği
Üç boyutlu resim tekniği
 
 
. Resim kâğıdı, pastel boya suluboya, renkli kağıt, , elişi kağıdı,karton ,mukavva,makas, yapıştırıcı,
 
Geçmiş tarihi araştırma çevre bina, yaşam
 
 
19 MAYIS ATATÜRK’Ü A.VE G.S. B.
 
 
2
1
 
3
1
 
4
1
 
 
 
 
 
    -“Restorasyon” ve “konservasyon” kavramlarını bilir ve farkını açıklar.
    -Gördüğü tarihi eserlerden yola çıkarak görsel tasarımlar yapar.
    -Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar.
Mozaik Yapıyorum Etkinliği
Grup Çalışması
 
Mozaik Yapım tekniği
Karton kutu, renkli taşlar, çizilmiş mozaik resim, su kabı, su, alçı Sünger,
“Mozaik Yapıyorum”
Öğrencilere, bir hafta öncesinden “Antakya Mozaikleri” ile ilgili küçük bir araştırma yapmaları söylenir. Sınıfa getirilen Antakya Mozaikleri’ne ait fotoğraflar incelenir. Mozaik eserlerin biçimsel özellikleri, küçük parçaların nasıl bir araya getirilerek eseri oluşturduğu vb. hakkında öğrencilerin konuşmaları sağlanır. Bu tekniğin mozaik olduğu bilgisine ulaşırlar. Daha sonra kendi mozaik çalışmalarını yaparlar. Bunun için renkli taşlar, bir karton kutunun tabanına çizilmiş olan resme uygun olarak yapıştırılır. Üzerine ayrı bir kapta su ile karılan alçı dökülür. Donduktan sonra karton kutudan çıkarılır. Nemli sünger ile yüzeye sızan alçılar temizlenir.
Antakya mozaiklerinin araştırılması
3. Restorasyon: Bir sanat yapıtını ya da insanlık tarihine tanıklık eden herhangi bir nesneyi korumak ve gerektiğinde olabildiğince ilk hâline getirmek amacıyla, bu yapıtı / nesneyi sağlamlaştırmaya ve yıpranma sürecini durdurmaya yönelik işlemlerin tümü.
Konservasyon: Arkeolojide bir eseri olduğu gibi muhafaza etme yöntemi.
 
5
1
 
HAZİRAN
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Bu yıllık plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın  7293  sayı ve 10/09/2008 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretmen Klavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                      19/09/2011
UYGUNDUR
         HAFİZE AKTEN - AYGÜN ÇANKAL                                                                                                                         ADNAN TAŞKIRAN
                               
                Görsel Sanatlar Öğretmeni                                                                                                                                   Okulu Müdürü
 
 
 

                          HASAN TAN İLKÖĞRETİM OKULU 2011–2012 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI
GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
 
EYLÜL
4
1
İlköğretim haftası”
Öğrencilere ilköğretim haftasıyla ilgili açıklamalar yapılır,
Eğitim ve Öğretimin,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği,
Atatürk’ün bu konulara verdiği önem üzerinde durulur. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi verilir.
 
5
1
    Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar.
 
Çocuk şiirleri
Pastel Tekniği
 
Resim kağıdı, pastel boya
Öğrencilerin bulduğu şiirler sınıfta okunur resimlenir.
Türkçe Dersi
 
 
EKİM
1
1
 
2
1
   - Nokta etkisi yaratan varlıklara çevresinden örnekler göstererek, nokta, benek ve lekelerle renkli özgün kompozisyonlar yapar.
 - Nokta ve çizgi etkisi veren üç boyutlu malzemelerle özgün çalışmalar yapmaktan zevk alır.
   - Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
Renkli Beneklerle Oyun
Oyuncakçı Dede
 
Parmak Baskı
 
Resim kağıdı, suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı.
 
Parmak baskısıyla nesneler oluşturma.
 Türkçe dersi, “Görsel Sunu” öğrenme alanı “Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.”
 
 6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 
 
3
1
 
4
1
 
 
 -Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
 (Atatürkçülük)
   Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder(Atatürkçülük)
 
 
 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
 
Atatürk’ün Eserleri
 
Kolâj Tekniği
Resim kâğıdı, renkli kağıt, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı, Atatürk resimleri.
Atatürk’ün en önemli eserinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu vurgulanır ve bu devleti idame ettirecek gençlere öğütlerinin yer aldığı “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” görsel biçimlendirme öğeleri ve sanatsal düzenleme ilkelerine uygun olarak fon kartonları üzerine görsel malzemelerle yazılabilir
 
 
Atatürkçülük İle İlgili Konular
 -Girişimcilik,
“İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.”
 
KURBAN BAYRAMI
6-7-8-9 KASIM
 
KASIM
1
1
 
2
1
 
3
1
 
 
 
 - Soğuk ve sıcak renkleri ayırt eder.
 
Güneşin Renkleri
 
Düşlerimdeki Yer
 
Suluboya tekniği
Resim kâğıdı, suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı.
Sıcak Renkler: Güneşe yakın, güneşin renkleri: Sarı, kırmızı, turuncu.
Soğuk Renkler: Mavi, yeşil, mor.
 Türkçe dersi, “Görsel Okuma” öğrenme alanı “Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.”
 
9-13 Kasım Atatürk Haftası
 
4
1
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
(24 KASIM)
 
                                                          ARALIK
1
1
   
 
 - Soğuk ve sıcak renkleri ayırt eder.
    - Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
    - Zıt renkleri kullanarak görsel çalışmalar yapar.
 
    -Çevresindeki renk uyumsuzluklarının farkına varır.
     -Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
 
Transparan
 
Çiçek olsaydım hangisi olurdum.
 
Suluboya tekniği
Resim kağıdı, suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı.
 Transparan: Mavi, kırmızı ve sarı jelatin kâğıtları ikişerli olarak üst üste koyup ışığa tutulduğunda ara renklerin oluştuğu gözlenebilir.
4. Sıcak Renkler: Güneşe yakın, güneşin renkleri: Sarı, kırmızı, turuncu.
Soğuk Renkler: Mavi, yeşil, mor.
5. Zıt Renkler:
·Sarı x mor
·Kırmızı x yeşil
· Mavi x turuncu
 -   Türkçe dersi, “Görsel Okuma” öğrenme alanı “Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.”
 - Türkçe dersi, “Görsel Sunu” öğrenme alanı “Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.”
 - Türkçe dersi, “Görsel Sunu” öğrenme alanı, “Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.
 
2
1
 
3
1
 - Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
 - Görsel doku oluşumunda; nokta, çizgi, renk, biçim ve leke tekrarlarının etkisini fark ederek çalışmalarında kullanır.
 
 
 
 
 
 
Asimetrik İzler.
 
Oyun Parkında Çocuklar
 
Pastel Tekniği
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Resim kâğıdı, pastel boya
 
   Asimetrik Denge: Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki öğelerin düzenlenmesidir.
Hareketli hareketsiz çocuklar.
 
 
 
 Matematik dersi, “Geometri” öğrenme alanı “ Simetri alt öğrenme alanı, "Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.” “Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre sitriğini çizer."
 
4
1
 
 
 
 
 
 
 Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
   Görsel doku oluşumunda; nokta, çizgi, renk, biçim ve leke tekrarlarının etkisini fark ederek çalışmalarında kullanır.
    Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
 
 
 
 
 
Asimetrik İzler.
 
Renkli Kuklalar
Pastel Tekniği
 
 
 
 
 
 
Renkli karton, elişi kâğıtları, yapıştırıcı, iğne iplik, zımba vs.
Asimetrik Denge: Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki öğelerin düzenlenmesidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Türkçe dersi,
“Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil
ve sembol kullanarak görselleştirir.”
 
 
 
 
 
YENİ
YIL TATİLİ
(1 OCAK)
 
OCAK
1
1
 
2
1
 -Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
 -Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
 
Nereden Bakılmış?
Pastel Tekniği
Resim kâğıdı, pastel boya
 Bakış Açıları: Alttan bakış (solucan bakışı), karşıdan bakış (cephe), üstten bakış (kuş bakışı), yandan bakış (balık gözü).
 
 
 
Perspektif (Peysaj,ev,odavs.)
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010- 2011  Eğitim Öğretim Yılı I. yarıyıl tatili 28 Ocak – 14 Şubat 2011
 
 
 
 
 
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
AY
HAFTA
SAAT
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
 
ŞUBAT
3
1
 
 
- Bir eserin, görsel sanatların hangi dalına ait olduğunu ayırt eder, (Atatürkçülük)
 -Görsel sanat dallarını tanır.
 
Eşleştirme
 
Görsel Sanat Dalları
    Çalışma kâğıtları, görsel sanatlar bilgisi
Görsel sanatların dallarını, Atatürk’ün sanata verdiği önem çerçevesinde tanıtılabilir. Öğrencilerin görsel sanatların dallarına ilişkin en az birer örnek görmesi sağlanmalıdır.
Gösterim soru Cevap Yöntemi.
1. Görsel Sanatların Dalları: Resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, mimari, tekstil, fotoğraf, karikatür ile sınırlandırılabilir.
- Özel Eğitim,
 Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına varır.”
 
4
1
 
 
 
 
 - Aynı konunun değişik teknik, malzeme ve anlatım biçimleriyle ifade edilebileceğini bilir.
 -Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
Haydi farklı Anlatalım Etkinliği
 
Pastel Tekniği
Resim kâğıdı, pastel boya
Haydi Farklı Anlatalım”
Öğretmen sınıfta bir cümle söyler. Bir öğrenci, öğretmenden sonra cümlenin devamı olan başka bir cümle kurar. Her öğrenci kendisinden öncekinin cümlesiyle bağlantılı başka bir cümle söyler ve oyun bir öykü oluşturuluncaya kadar devam eder. Öğrenciler ortaya çıkan öykü ile ilgili, diledikleri tekniği kullanarak görsel sanat çalışmaları yaparlar. Aynı konudan yola çıkılmış olmasına rağmen, çalışmalarda ortaya çıkan farklılıklar tartışılabilir.
**Söylenen cümlelerden hareketle ortaya çıkan öykünün resimle anlatılması
 
 
 
. Özel Eğitim, “Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına varır.”
 
MART
1
1
 
2
1
 
 
 
 
   - Beğenilerin, zaman, eğitim, kültür vb. etkenlere göre değişebileceğini fark eder
 
        Değişim
 
Ailem ve Ben
 
Pastel Tekniği
 
   Resim kâğıdı, pastel boya renkli kağıt, gazete, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı,
Değişim”
Öğrencilerden, aile büyüklerine yaşam beğenilerini sorarak bir liste oluşturmaları istenebilir. Sınıfa getirilen listeler, tahtaya yazılarak sınıf ile paylaşılır. Tahtaya yazılanlar okunularak öğrencilerin, beğenileri ile aile büyüklerinin beğenileri karşılaştırırlar. Daha sonra, aynı etkinliği arkadaşları ile de yaparlar Ailedeki büyüklerinin yaşam beğenilerini listeleyerek resmedilmesi
 
 
 
Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür ve Miras” öğrenme alanı, “Adım Adım Türkiye” ünitesi, “Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.”, “ Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
 
3
1
 -. Uzak ve yakın çevresindeki doğal ve tarihî güzellikleri tanır .
   - Uzak ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin, kültürel yapıların özelliklerinin bozulmaması gerektiğini nedenleri ile açıklar.
 - Uzak ve yakın çevresinin doğal ve tarihî güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanılır.
Serbest(Suluboya, Pastel, Kolâj Tekniği)
 
Resim kâğıdı, pastel boya suluboya, suluboya fırçası. su, su kabı. renkli kağıt, gazete, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı,
 
Geçmiş tarihi araştırma çevre bina, yaşam
 
 - İnsan Hakları ve Vatandaşlık, 56. Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını bir vatandaşlık görevi olduğuna uygun davranışlar gösterir.
 
4
1
 
5
1
 
 - Sanatçı - zanaatçı ayrımını yapar. .
 
Sanatçı-Zanaatçı
 
Sanat Eseri İnceleme
 
Örnek röbrodiksiyon Gazete dergi afiş, davetiye vb örnek getirilerek üzerinde inceleme yapılacak
 Sanatçı: Sanatla profesyonel bir şekilde uğraşan kimse.
Zanaatçı: Daha çok teknik yeteneğe ve ustalığa dayanarak üretim yapan kimse.
 
 
NİSAN
1
1
 - Uzak ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin, kültürel yapıların özelliklerinin bozulmaması gerektiğini nedenleri ile açıklar.
 - Uzak ve yakın çevresinin doğal ve tarihî güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanılır).
 - Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.
Hayalimdeki okul
(grup çalışması)
Bizim Okulumuz
 
Üçboyutlu Çalışma
Atık gazete, dergi, ilaç, kiprit kutuları, oyuncak parçaları, atık malzemeler, yapıştırıcı, mukavva
Öğrenciler grup çalışmasıyla kendi hayal ettikleri okulu 3 boyutlu olarak yaparlar.
 
 
 
 
23 Nisan Ulusal Egem. ve Ç. B.
 
2
1
 
3
1
ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
4
1
 - Müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ziyaretleri yapmaya istek duyar
 - Uzak ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin, kültürel yapıların özelliklerinin bozulmaması gerektiğini nedenleri ile açıklar.
 - Müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. yerlerde edindiği bilgileri ve gördüğü eserlerin tarihle ilişkisini arkadaşları ile tartışır.
 - Uzak ve yakın çevresinin doğal ve tarihî güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanılır.
Müzeye gidiyorum
 
Uçan Halıyla Müze ziyareti
 
Pastel.
Resim kâğıdı,Pastel boya, renkli kağıt, gazete, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı, Atatürk resimleri.
Pastel, kağıt, bez,.ip vs
- İmkân dahilinde ve “Müzeler Haftası” (18 – 24 Mayıs) kapsamında, yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî eser veya anıt ziyaret edilmelidir.
2. Müze veya ören yerine ziyaret gerçekleştirilemezse, sınıf içerisinde müzeyi tanıtıcı görsel doküman ve materyaller incelenmelidir.
 
 
 
MAYIS
1
1
-Merkezî, simetrik ve asimetrik dengeyi çalışmalarında kullanır.
(Atatürkçülük)
 
-Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.(Atatürkçülük)
 
 
Üç boyutlu manzara
 
Kolaj tekniği
Üç boyutlu resim tekniği
 
 
. Resim kâğıdı, pastel boya suluboya, renkli kağıt, , elişi kağıdı,karton ,mukavva,makas, yapıştırıcı,
 
Geçmiş tarihi araştırma çevre bina, yaşam
 
 
19 MAYIS ATATÜRK’Ü A.VE G.S. B.
 
 
2
1
 
3
1
 
4
1
 
 
 
 
 
    -“Restorasyon” ve “konservasyon” kavramlarını bilir ve farkını açıklar.
    -Gördüğü tarihi eserlerden yola çıkarak görsel tasarımlar yapar.
    -Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar.
Mozaik Yapıyorum Etkinliği
Grup Çalışması
 
Mozaik Yapım tekniği
Karton kutu, renkli taşlar, çizilmiş mozaik resim, su kabı, su, alçı Sünger,
“Mozaik Yapıyorum”
Öğrencilere, bir hafta öncesinden “Antakya Mozaikleri” ile ilgili küçük bir araştırma yapmaları söylenir. Sınıfa getirilen Antakya Mozaikleri’ne ait fotoğraflar incelenir. Mozaik eserlerin biçimsel özellikleri, küçük parçaların nasıl bir araya getirilerek eseri oluşturduğu vb. hakkında öğrencilerin konuşmaları sağlanır. Bu tekniğin mozaik olduğu bilgisine ulaşırlar. Daha sonra kendi mozaik çalışmalarını yaparlar. Bunun için renkli taşlar, bir karton kutunun tabanına çizilmiş olan resme uygun olarak yapıştırılır. Üzerine ayrı bir kapta su ile karılan alçı dökülür. Donduktan sonra karton kutudan çıkarılır. Nemli sünger ile yüzeye sızan alçılar temizlenir.
Antakya mozaiklerinin araştırılması
3. Restorasyon: Bir sanat yapıtını ya da insanlık tarihine tanıklık eden herhangi bir nesneyi korumak ve gerektiğinde olabildiğince ilk hâline getirmek amacıyla, bu yapıtı / nesneyi sağlamlaştırmaya ve yıpranma sürecini durdurmaya yönelik işlemlerin tümü.
Konservasyon: Arkeolojide bir eseri olduğu gibi muhafaza etme yöntemi.
 
5
1
 
HAZİRAN
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Bu yıllık plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın  7293  sayı ve 10/09/2008 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretmen Klavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                      19/09/2011
UYGUNDUR
         HAFİZE AKTEN - AYGÜN ÇANKAL                                                                                                                         ADNAN TAŞKIRAN
                               
                Görsel Sanatlar Öğretmeni                                                                                                                                   Okulu Müdürü
 
 
 

 
 
 
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=