4

 

 

HASAN TAN İLKÖĞRETİM  OKULU  2011–2012  EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 4. SINIFLAR  YILLIK PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

 

EYLÜL

3

1

İlköğretim haftası”

Öğrencilere ilköğretim haftasıyla ilgili açıklamalar yapılır,

Eğitim ve Öğretimin,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği,

Atatürk’ün bu konulara verdiği önem üzerinde durulur. Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi verilir.

 

4

1

1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar. (G.S.B.)

Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara

Çocuk Şarkısı.

Pastel Boyama Tekniği,

Sulu Boya Tekniği

Resim kağıdı,  pastel boya.

Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet,su, su kabı.

Konunun özelliğine göre örnek gösterimlerde; Projeksiyon, Bilgisayar kullanılacak

Öğrencilere; Resim çalışmaları süresince fon müziği olarak Klasik ve Enstrumantal müzik dinletilecektir.

 

 

EKİM

1

1

 

2

1

1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,  şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar. (G.S.B.)

13.Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.(G.S.B.)

14.Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır.(G.S.B.)

 

Benim Rüyalarım

 

Pastel Tekniği

 

Resim kağıdı,  pastel boya.

 

“Resim-iş Öğretmen kılavuzu İlköğretim  1.Kademe. İstanbul, 1997 kitabından “Benim Rüyalarım” adlı parça.

 

  6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU

 

3

1

2.Renklerin ışığa göre değiştiğini fark eder.(G.S.B.)

3.Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapar.(G.S.B.)

4. Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır.(G.S.B.)

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.(G.S.B.)

Etkinlik:

Renklerle Oynuyorum

Konu:

“Baloncu Amca”

Teknik:

Guaj Tekniği

Resim kâğıdı,  guaj boya,  suluboya fırçası, palet, su, sukabı.

 

3. Rengin Değeri (valör): Bir renge beyaz ve siyah eklenerek o rengin yoğunluğunun azaltılması veya artırılması.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

4

1

 

                        KASIM

1

1

3. Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapar(G.S.B.).

4. Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır(G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder(G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.)

4 Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder.(Atatürkçülük)

Atatürk Takvimi

 

Atatürk’ün İnsan Sevgisi

Grup Çalışması

Kolaj Tekniği

Resim kâğıdı, renkli kağıt, gazete, dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı, Atatürk resimleri.

 

Atatürk’ün insan sevgisini aktarırken, insanları ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirdiği ve insana çok yönlü baktığı vurgulanmalıdır.

* 4. Türkçe dersi, “Konuşma ” öğrenme alanı, “Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.”

 

 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

6-7-8-9 KASIM

 

2

1

 

10 Kasım Atatürk Haftası

 

3

1

4. Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır(G.S.B.).

5. Doğal ve yapay (üretilmiş) nesneleri ayırt eder(G.S.B.).

6. Çevresindeki benzer biçimlere örnekler verir(G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

 

 

Denizaltında yaşam

“Denizin Derinliklerinde Yaşasaydım”

Kolaj Tekniği

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

(24 KASIM)

 

4

 

5

 

ARALIK

1

1

ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME

 

2

1

7. Çevresindeki biçim zıtlıklarının neler olabileceğini tartışır (G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.).

Yuvarlak Köşeli Oyun

“Saksıda

Sardunyalar”

    Pastel Tekniği

Resim kağıdı,  pastel boya.

 

7. Biçim zıtlıklarının tespit ettirilmesi, sezgi yoluyla denge ilkesine temel düzeyde bir giriş yapmak içindir. 

 

3

1

 

4

1

 3. Ören yeri, tarihî eser, anıtlar ve müzelerden yola çıkarak iki veya üç boyutlu görsel tasarımlar yapar(M.B.).

4. Orijinal eser ile röprodüksiyon arasındaki farkı bilir(M.B.).

12. Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin farkına varır(G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

Takvim

 

En Sevdiğim yer

 

 

Kolaj Tekniği

Resim kağıdı, resim kalemi atık gazete ve dergi, elişi kağıdı, yapıştırıcı.fotoğraflar

 

Her öğrenci bir çalışma yapar,  Çalışmalar takvim olarak düzenlenir.

 

 

 

 

OCAK

1

1

9. İki ve üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır (G.S.B.). 

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.).

10. Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar(G.S.B.).

11. Nesnelerin farklı bakış açılarıyla görülebileceğini fark eder. (G.S.B.).

Çizgilerle Heykel

Bizim Uzay Aracımız

 

Üç Boyutlu Çalışmalar.

Renkli sibiral boru, plastik kablo, ip, tel, şeffaf koli bandı, Atık gazete dergi, elişi kağıtları, karton yapıştırıcı v.b. atık malzemeler.

11. Bakış Açıları: Alttan bakış (solucan bakışı), karşıdan bakış (cephe), üstten bakış (kuş bakışı), yandan bakış (balık gözü).

 

 

YENİYIL TATİLİ

(1 OCAK)

 

2

1

 

3

1

 

 

2010- 2011 Eğitim Öğretim Yılı I. yarıyıl tatili  20 Ocak– 6 Şubat 2012

 

 

 

 

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ve

ATATÜRKÇÜLÜK

 

ŞUBAT

1

1

10. Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar(G.S.B.).

11. Nesnelerin farklı bakış açılarıyla görülebileceğini fark eder. (G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat

12. Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin farkına varır(G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.).

 

 

Tek tek Çıkararak

 

Birimden Bütüne form inşa

 

Üç Boyutlu Çalışma

 

Plastik bardak, mandal,karton kutu, pipet, tel, ip yapıştırıcı

 

Bu birimler renklendirilebilir

 

11. Bakış Açıları: Alttan bakış (solucan bakışı), karşıdan bakış (cephe), üstten bakış (kuş bakışı), yandan bakış (balık gözü).

 

 

2

1

 

3

1

 

12. Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin farkına varır(G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.).

1. İki ve üç boyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder(G.S.K.)

2. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder(G.S.K.).

 

Çağrışım

 

“Evcil Hayvanlarla Dostluk”

 

Üç Boyutlu Çalışma

Taş,guaj boya, kalem,ip,pamuk, yapıştırıcı.

 

Taşları kullanarak hayvan figürleri oluşturabilme.

 

Üç Boyut: Eni, boyu, derinliği olan, plastik.

 

MART

1

1

 

2

1

1. İki ve üç boyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder(G.S.K.).

2. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder(G.S.K.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.).

3. Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder(G.S.K.)

 “Ali babanın Çiftliği”

Karakalem resim (1ders)

Resim Kağıdı,resim kalemi, silgi, pastel boya, kil, atık gazete, naylon poşet, çay kaşığı

Yılan, tavus kuşu, balık kesiti ve farklı dokulardan hareketle doku çalışması.

Çevredeki hayvan figürlerini inceleyerek çizmeleri ve sonra üç boyutlu çalışır.

Üç Boyut: Eni, boyu, derinliği olan, plastik. Kil,

2. İki Boyut: Eni, boyu olan.

   Üç Boyut: Eni, boyu, derinliği olan, plastik

 

 

 

3

1

 

Üç Boyutlu Çalışma (2ders)

 

4

1

 

4.Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününü ifade-biçim-renk-özgünlük açılarından inceler. (G.S.K.).

5. Yöresel el sanatları ürünlerinin hangi açıdan önemli olduğunu tespit eder(G.S.K.).

6. Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününden yola çıkarak görsel tasarımlar  yapar (G.S.K.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

14. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.).

 

 

Motiflerin Dili

 

Motif tasarımı

 

Şablon baskı Tekniği

Resim Kâğıdı, karton, suluboya, Suluboya fırçası, su, su kabı, palet.

 

                Çevredeki Halı kilim takı, seramik,

                           Örneklerinin araştırılması

 

NİSAN

1

1

 

2

1

23 Nisan Ulusal Egem.

 ve Ç. B.

 

3

1

 

4

1

 

MAYIS

1

1

 

7. Resim ile fotoğraf arasındaki farkı bilir(G.S.K.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

Yüz yıl sonra dünyamız

 

Kolaj Tekniği

                                     19 MAYIS ATATÜRK’Ü A.VE G.S. B.

 

Resim Kağıdı, Resim Kalemi Atık gazete ve dergi,

elişi kağıdı, yapıştırıcı.

 

 

2

1

 

3

1

 

1. Yakın veya uzak çevresinde bulunan ören yeri, tarihî eser, anıt gibi yerlerin geçmişi hakkında ön bilgi edinir(M.B.).

6. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar(M.B.).

2. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Bilim Müzesi gibi sınıflandırıldığını fark eder(M.B.)

 

Etnografya müzesi kuruyoruz

Sınıfta müze

Kap kacak, yöresel kıyafet, yazma oyaları toplanarak sergilenir, fotoğraflanarak dosyalanır.

1. İmkân dahilinde ve “Müzeler Haftası” (18 – 24 Mayıs) kapsamında, yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî eser veya anıt ziyaret edilmelidir.

2. Yakın çevrede müze veya ören yerine ziyaret gerçekleştirilemediği takdirde, sınıf içerisinde müzeyi tanıtıcı görsel dokümanlar ve materyaller incelenmelidir.

2. Müze Çeşitleri: Sanat, tarih, arkeoloji, etnografya, bilim, teknoloji, basın, açık hava müzeleri, askerî müzeler vb.

 

4

1

 

5

1

8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder(G.S.B.).

11. Nesnelerin farklı bakış açılarıyla görülebileceğini fark eder. (G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

 

Birdi İki Oldu

 

Bir Çiçek

Olsaydım.

Monotip Baskı Resim

 

Resim kağıdı, guaj boya , suluboya fırçası, su, su kabı.

8. Simetrik Denge: Bir eksene göre öğelerin aynı durumda tekrar etmesidir.

11. Bakış Açıları: Alttan bakış (solucan bakışı), karşıdan bakış (cephe), üstten bakış (kuş bakışı), yandan bakış (balık gözü)..

 

 

8. Matematik dersi, “Geometri” öğrenme alanı, “Simetri” alt öğrenme alanı  “Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.”

 

HAZİRAN

1

1

 

                       Bu yıllık plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın  7293  sayı ve 10/09/2008 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretmen Klavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.

                                                                                                  

 

 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=